≪รถไฟ≫

รถไฟสายเคฮัง

เดินจากสถานี ฟุชิมิโมโมยามา ไปทางทิศตะวันตก 5 นาที

เดินจากสถานี จูโจจิมา ไปทางทิศเหนือ 7 นาที

รถไฟสายคินเททสึ

เดินจากสถานีโมโมยามาโกะเรียวมาเอะ ไปทางทิศตะวันตก5 นาที

 

 

≪รถบัส≫

ซิตี้บัส

โทะคุหมายเลข 18 ・19・ลงรถที่นิชิโอะเททสึจิ แล้วเดินไปทางทิศตะวันออก 3 นาที

 

Map