ฟุชิมิ จังหวัดเกียวโต เป็นเมืองที่มีปราสาทของท่านฮิเดโยชิ แหล่งที่พักและโรงผลิตเหล้าที่มีชื่อเสียงIMG_6993_Fotor
ในฟุชิมินี้มี ย่านนายามาฉิ ที่เป็นเสมือนห้องครัวของเมืองฟุชิมิ ที่สืบทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
นายามาฉิเป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มายาวนานกว่า 400 ปี ย่านการค้านายามาฉินี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นสมาคมส่งเสริมการค้านายามาฉิ ในปี 1909 จากการร่วมแรงร่วมใจกันของร้านค้าแต่ละร้าน จนทำให้เกิดเป็นเสมือนห้องครัวของเมืองฟุชิมิ
ในปัจจุบัน
・ให้ความสำคัญบริการด้วยหัวใจ ให้คุณสามารถจับจ่ายซื้อของได้อย่างอุ่นใจสนุกสนาน
・เป็นเมืองที่แต่ละคนเห็นหน้าคุ้นเคย มีน้ำใจให้กันและกัน
・สัมผัสฟุชิมิ สนุกไปกับเมืองฟุชิมิ
・เป็นเสมือนห้องครัวของเมืองฟุชิมิ ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตประจำวันให้สืบเนื่องต่อไป

 

IMG_7014_Fotorย่านการค้าคืออะไร?

ย่านการค้าคือ ย่านที่รวบรวมเอาร้านค้าต่างๆมาไว้ด้วยกัน บางกรณีเรียกเขตการค้า
จำหน่ายของใช้ประจำวัน ของใช้ส่วนตัวเป็นหลัก และยังมีอาหาร เสื้อผ้า ของเบ็ดเตล็ด ร้านอาหาร ร้านเหล้า มากมาย และในย่านการค้าเก่านี้ยังมีร้านขายชุดกิโมโน เสื้อผ้าที่โดดเด่นมากมายอีกด้วย
ที่ย่านการค้านายามาฉิแห่งนี้ มีร้านอาหารร้านดื่มที่หลากหลาย รวมถึงร้านเสื้อผ้า ร้านขายปลาที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิต และร้านชุดกิโมโน 3 ที่มีความพิเศษโดดเด่น